Podmínky účasti

Mistrovství ČR a mistrovství jednotlivých krajů se může zúčastnit hráč, který splňuje tyto podmínky:

 • Má 18 a více let.
 • Není registrovaným hráčem pro soutěže závodních hráčů pořádaných nebo zastřešených Českým tenisovým svazem, národními tenisovými svazy v jiných státech a rovněž mezinárodními tenisovými organizacemi (např. ATP, WTA).
 • V případě, že hráč byl registrován a hrál některou ze soutěží Českého tenisového svazu, případně národních tenisových svazů v jiných státech, nesmí překročit tyto bodové hodnoty hráče (BH):
  • do 5 let zpětně - 3 bodů (BH)
  • 6 až 10 let zpětně - 5 bodů (BH)
  • 11 až 15 let zpětně - 12 bodů (BH)
  • 16 až 20 let zpětně - 15 bodů (BH)

  toto omezení se nevztahuje pro hráče, kteří v daném roce dosáhnou hranice 55 let.

 • Nevlastní nejvyšší dosažitelnou licenci tenisového trenéra na národní úrovni, ani žádnou trenérskou licenci mezinárodní.
 • Není a nikdy nebyl účastníkem některé z profesionálních tenisových soutěží.